Formowane części metalowe

Produkujemy wycinane i gięte części metalowe dla przemysłu Automotive. Do każdego wyrobu tworzymy indywidulany plan produkcyjny mający na celu optymalizację procesów produkcyjnych. Procesy te mają pozwolić wykonać detale ze stali w możliwie najniższych cenach przy zachowaniu zakładanych tolerancji wymiarowych. Produkowane części, w zależności od technologii, produkujemy z taśmy stalowej ciętej na przyrządach postępowych. Dla mniejszych wolumenów wycinamy elementy na wypalarkach laserowych fiber. Formowania i gięcia części metalowych realizujemy na przyrządach dedykowanych na maszynach CNC, które mogą realizować więcej niż jedno gięcie w pojedynczym cyklu pracy maszyny. Dział jakości stale monitoruje produkowane części od etapu dostaw surowców do finalnego etapu pakowania gotowych elementów.