Formowane elementy z drutu na zimno.

Formujemy pręty z drutu do uzyskania pożądanego kształtu dla przemysłu Automotive. Dla każdej części opracowujemy technologie produkcji, która zawiera takie operacie jak: kucie na zimno, fazowanie końcówek pręta, toczenie, spłaszczanie drutu, wykonywanie gwintów na walcach gwintujących, formowanie moletu, przetłaczanie, gięcie oraz zgrzewanie doczołowe wcześniej fazowanych końców drutu. Każda produkcja wymaga odrębnego podejścia do procesu wytwórczego, który jest konieczny do uzyskania zakładanej wydajności i powtarzalności. Produkujemy wyroby ze stali kwasoodpornej, aluminiowej, stali węglowej, niskowęglowej oraz blach i prętów z warstwą cynku. Wykonane elementy pokrywamy warstwą farby proszkowej, cynku elektrolitycznego lub cynku ogniowego.