Formowanie detali z rur i profili

Produkujemy elementy wykonane z profili o przekroju okrągłym, kwadratowy, prostokątnym oraz o niestandardowym kształcie. Produkcja elementów z kształtowników stalowych odbywa się na laserach do rur 3D oraz na przyrządach formujących takich jak wykrojniki, tłoczniki, przyrządy gnące. Dla uzyskania większej sztywności detali spłaszczamy końce profili oraz odkrawamy naddatki materiału powstałe w procesie formowania odcinków rur czy profili prostokątnych. Gięcie realizujemy na giętarkach do rur lub przyrządach dedykowanych na prasach mimośrodowych. Na wyprodukowane elementy nakładamy powłoki farb proszkowej, ocynku elektrolitycznego czy ocynku ogniowego.