Gięte kotwy z drutu nierdzewnego.

Produkujemy kotwy z drutu nierdzewnego. Szpilki produkowane są w taki sposób aby ich powierzchnia była jak najbardziej pofalowana w miejscach, gdzie jest kotwiona w betonie. Kotwa z drutu to idealny łącznik dla ścian warstwowych w przemyśle budowlanym. Produkcja kotew odbywa się na maszynach MultiSlide do gięcia drutu z 16 osiami numerycznymi CNC. Każda szpilka z drutu jest formowana w jednym cyklu produkcyjnym za pomocą kilku stempli gnących, które w cyklu synchronicznym nadają pożądany kształt elementu z drutu nierdzewnego. Indywidualne oprzyrządowanie do każdego rodzaju kotew stalowych opracowywane jest w firmowym dziale konstrukcyjnym. Produkujemy szpilki z drutu węglowego, niskowęglowego, nierdzewnego z powierzchnią gładką lub żebrowaną.