Klipsy montażowe z blachy sprężynowej

Produkowane klipsy metalowe z blachy nierdzewnej sprężynowej produkowane są na giętarkach wielosuwakowych CNC z kręgu taśmy blachy. Proces produkcyjny jest realizowany w całości w czasie produkcyjnym 1,1 sekundy/szt. W tak krótkim czasie jest realizowanych kilka czynności na raz. Począwszy od rolek podających materiał przez rolki prostujące blachę, urządzenia wykrawające po suwaki gnące detale i stemple odcinające gotowe produkty. Wszystkie te czynności zamykają się w tak krótkim czasie, gdzie maszyna wskazuje tempo produkcji dla wydajności 3200 sztuk/godzinę. Normy jakościowe są monitorowane już na etapie dostaw surowca aż do finalnego pakowania realizowanej produkcji.