Profilowane rynienki z blachy

Profile „U” z taśmy stalowej walcowane na profilarce numerycznej. Produkujemy rynienki z blachy na walcach formujących, które stopniowo zwijają taśmę blachy do uzyskania pożądanego kształtu. Walcarki do taśmy stalowej produkują dowolne długości wykonywanych detali z zadawaną cyfrowo długością formowanych profili. Własne Know-How w zakresie projektowania walców formujących pozwala na szybsze i tańsze wdrożenia nowych kształtów formowanych detali.