Ramka z drutu stalowego

Ramy z drutu stalowego. Ramka wykonana z drutu stalowego w procesie gięcia CNC 3D z zastosowaniem zgrzewarki doczołowej do uzyskania trwałego połączenia końców drutu. Zgrzewy doczołowe w części wyrobów wymagają fazowania końców drutu do uzyskania mniejszej wypływki spoiny podczas procesu zgrzewania. Robot manipulacyjny przekłada w cyklu automatycznym detale z procesu gięcia do procesu zgrzewania doczołowego elementów co powoduje, że w jednym cyklu produkcyjnym rama z drutu jest gięta i zgrzewana. Końcowa operacja produkcji to odłożenie na stojak gotowej już zgrzanej ramy z drutu przez manipulator CNC.